BIBM - Federation of the European Precast Concrete Industry

Missie

BIBM is de stem van de prefab betonindustrie op Europees niveau. Uitgaande van een algemene situatie (bijv. een richtlijn of besluit) of van een specifiek nationaal probleem, is BIBM het belangrijkste platform voor de prefab betonindustrie dat zich met Europese kwesties kan bezighouden.

BIBM biedt een platform voor een netwerk van professionals, deskundigen en industriëlen die betrokken zijn bij de prefab betonindustrie om samen te komen en gezamenlijk enkele belangrijke kwesties aan te pakken. Bovendien bevordert BIBM met zijn commissies en ad-hoc groepen het delen van ervaring en informatie.

BIBM neemt ook deel aan de ontwikkeling van mondiale strategieën of het verzamelen van wereldwijde ervaringen die op nationaal/lokaal niveau kunnen worden gebruikt voor de promotie van de prefab betonindustrie.

BIBM is de natuurlijke Europese vertegenwoordiger van de prefab betonindustrie.

De Federation of the European Precast Concrete Industry is door haar leden gemandateerd om hun natuurlijke link te zijn naar Europese overheden en bouworganen: besluitvormers in de Europese instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement en Europese Raad), in normalisatie-instellingen (CEN, EOTA, notified bodies), en naar andere Europese handels- of non-profitorganisaties. De voordelen van een Europese vereniging zijn:

  • grotere kracht, zichtbaarheid en representativiteit;
  • uitbreiding van kennisgrenzen
  • het delen van ervaring
 

Visie

Prefab beton is het bouwmateriaal voor de 21e eeuw

Innovatief, duurzaam en veelzijdig zijn slechts enkele van de grote kenmerken van prefab beton.

Geen enkel ander bouwmateriaal kan de lokale beschikbaarheid van grondstoffen, de ecologische en gezondheidsaspecten zo goed benutten, gecombineerd met een concurrerende prijs.

Onze vereniging gelooft in de waarde van prefab beton, evenals in het belang van een internationale samenwerking bij de verspreiding van onze boodschap en de bespreking van gemeenschappelijke initiatieven op dit gebied.

BIBM bestaat vanwege de wil van de volwaardige leden om een netwerk te organiseren, voornamelijk binnen Europa, om nauwkeurige en betrouwbare informatie over prefab beton te verspreiden.

De natuurlijke voordelen van het materiaal, gekoppeld aan de voortdurende innovatie van de prefab betonindustrie, leiden ertoe dat prefab beton hoog wordt aangeschreven als het bouwmateriaal voor de toekomst.

Voor veel toepassingen is prefab beton het meest geschikte materiaal, vooral wanneer de thermische inertie en de brandwerendheid essentiële eisen zijn. BIBM zal de erkenning van prefab beton als duurzaam materiaal voor de toekomst stimuleren.

Voor meer informatie over BIBM:  www.bibm.eu

Contactgegevens BIBM

Alessio Rimoldi, Secretary General of BIBM

Alessio Rimoldi,
Secretary General

Magdalena Herbik,
Public Affairs & Communications Manager

Magdalena Herbik, Public Affairs and Communication Officer BIBM

Exposant worden

Contact tentoonstelling:

Adrian Meindl,
Project Manager Exhibition

Congreskaarten

Contact Congres:

Andrea Greiner,
Project Manager Congress

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

Partners

IPHA logo, Partner of the BIBM Congress
Logo Bauverlag
Logo BFT International
Logo BetonTage, Concrete Solutions